Kjøper seg opp i enerWE AS

SCREENSAILOR AS kjøper seg opp i enerWE og har nå en eierandel på 99 % av selskapet.

Etter at vi solgte oss ut av Mintra Trainingportal, har vi fått muligheten til å satse enda tyngre på enerWE, forteller Chul Christian Aamodt, Styreleder i investeringselskapet SCREENSAILOR AS.

Aamodt har rollen som Ansvarlig redaktør i enerWE AS.

Vi skal skalere opp farten i enerWE.no, og jeg gleder meg til veien videre, forteller Aamodt.