Inn på eiersiden i Total Safety

SCREENSAILOR AS har gått inn på eiersiden i Total Safety AS.

Vi er imponert over menneskene som jobber i selskapet, og vi tror at vi gjennom aktivt eierskap kan tilføre verdi som kan være med å styrke selskapets posisjon i bransjen.

SCREENSAILOR AS tar en eierandel på 10 % av selskapet, og Chul Christian Aamodt trer også inn i selskapet styre.