Emisjon i enerWE

Styret i enerWE har startet arbeidet med å legge tilrette for en emisjon i enerWE. Etter gjennomført emisjon vil styret rekruttere nøkkelpersonnel som sammen med Chul Christian Aamodt skal jobbe for videre vekst.

Sceeensailor AS planlegger å bidra inn med en million i forbindelse med emisjonen.