Informasjonsmøte om Proaktiv Stabsmetodikk

Hva gjør du når krisen rammer?

Emergency Log Unit 2.0 benyttes av Ocean Rig, Weatherford, Rowan Companies, GE Oil & Gas og Maltus.

Nå kan også ditt selskap bli med på samarbeidet for å stå best mulig rustet dersom krisen rammer.

Informasjonsmøte på Energy Communication Conference

Total Safety vil i samarbeid med Energy Communication Conference avholde et informasjonsmøte om bransjesamarbeidet i forkant av konferansens festmiddag.

Bakgrunn

Emergency Log Unit er et webbasert software som benyttes til varsling, loggføring og sanntidsdeling av informasjon og rapportering under pågående krisearbeid.

 • Samtidig utkalling på SMS og e-post
 • Situasjonsbeskrivelse i det hendelse oppstår
 • Hendelseslogg
 • Online oppdateringer rundt hendelse og filtrering
 • Sanntidsdeling av informasjon
 • Filterering av informasjon
 • Pårørendesenter
 • Fleksibelt grensesnitt, god tilgjengelighet
 • God rapportering i etterkant
 • Proaktiv Stabsmetodikk

Proaktiv Stabsmetodikk er en anerkjent metode for krisearbeid.

I 2015 utvikles en ny modul i Emergency Log Unit som inneholder Proaktiv metode for krisearbeid.

Løsningen vil blant annet inneholde:

 • førstemøteskjema
 • aksjonslister
 • oppgavetildeling
 • Bransjesamarbeid

Total Safety drifter i dag Emergency Log Unit hos flere kunder. Når vi nå starter arbeidet med å utvikle og designe proaktive metode som en integrert del av løsningen, skal vi å gjøre dette sammen med brukerne i bransjen.

Ved å gå i takt og bruke erfaringer fra våre kunder, vil vi utvikle ELU PRO  VERSION 2.1 – kostnadseffektivt –  raskere- bedre .

Spesialtilbud til pilotbedrifter

Bedrifter som blir med på bransjesamarbeidet og som også deltar i kvartalsvise møter for erfaringsoverføring på tvers av selskap, vil få følgende tilbud:

 • Fire måneder fri bruk av den webbaserte løsningen fra signering av avtale.
 • Etter fire måneder kan pilotbedriften velge å avslutte samarbeidet, eller å bli med videre. Månedlig lisenspris for videreføring av avtalen er NOK 9.800,- ekskl. mva. Bindingstid er da tolv måneder.
 • Frist for deltakelse i bransjesamarbeidet

Siste frist for å bli med på bransjesamarbeidet er den 30.05.2015.

Ta kontakt for mer informasjon.

Rune Aadnøy, Daglig leder

E-post: rune@totalsafety.no
Telefon: +47 51 88 37 17
Adresse: Luramyrveien 79, 4313 Sandnes