Kommentar i Dagens Næringsliv

Økt oppmerksomhet rundt gründere har stor verdi for norsk næringsliv.

Klikk her for å lese kommentaren fra styreleder i SCREENSAILOR AS.