Hvordan skal vi finansiere det grønne skiftet?

KOMMENTAR: Anders Lie Brenna er ansvarlig redaktør i enerWE.

Norge og verden må kutte ned på utslippene hvis vi skal klare å nå klimamålene som er satt i Paris-avtalen. Verden er ikke bærekraftig slik vi holder på nå.

Les hele kommentaren: http://enerwe.no/miljo/hvordan-skal-vi-finansiere-det-gronne-skiftet/