Her er Norges 50 fremste teknologikvinner

– Vi ønsker å oppmuntre flere til å velge teknologi. Hvis næringen skal tiltrekke seg de beste, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.
Abelia og Oda-Nettverk har valgt kvinnedagen 8. mars for å kåre Norges 50 fremste IT-kvinner. Dette er en del av STAR-programmet som skal øke antallet kvinner i IT-næringen generelt og blant IT-ledere spesielt. Programmet omfatter også en mentorordning.

Leder av Oda-Nettverk, Kristine H. Næss, har sittet i juryen som har kåret de fremste IT-kvinnene. Hun mener IT-næringen har en stor utfordring.

– I IT-næringen utgjør kvinner bare 24 prosent av de ansatte og 16 prosent av topplederne, samtidig som behovet for IT-kompetanse øker. Med de store endringene i samfunn og næringsliv som følger med digitaliseringen, blir det ekstra viktig å få med de beste hodene fra hele befolkningen. Det er mange dyktige og ambisiøse IT-kvinner der ute, men vi får ofte spørsmål om hvor de kvinnelige teknologene er. De mange nominasjonene og ikke minst listen med topp 50 skal bidra til å synliggjøre at de finnes, sier Næss.

Juryleder og administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia mener god kjønnsbalanse har effekt på bunnlinjen.

– Når bedrifter er opptatt av mangfold er det fordi de ser at det er lønnsomt, bidrar til god bedriftskultur og gjør bedriften attraktiv i arbeidsmarkedet, sier han.

– Løsninger på noen av vår tids største utfordringer ligger i utvikling og anvendelse av ny teknologi, for eksempel innen helse, klima og næringsutvikling. Når kvinner ikke velger teknologi, er det ikke først og fremst et tap for dem, men for bedriftene og samfunnet. Økt rekruttering forutsetter rollemodeller, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Det er lettere å rekruttere de mest nytenkende og kompetente – enten det er kvinner eller menn – til bedrifter som fremstår som attraktive steder å jobbe, sier Haugli.

I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene skal være fra næringslivet og at de skal jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling og produksjon.

Kåringen har tre kategorier:

 • Ledere: 10 kandidater med direkte budsjett- og/eller personalansvar.
 • Gründere: 10 kandidater som har startet eller vært med å starte en teknologibasert bedrift.
 • Fagpersoner: 30 kandidater som er prosjektledere, fageksperter, rådgivere eller andre som innfrir de ovennevnte kravene.

Juryens formål har også vært å få frem ukjente kandidater. Derfor ble det før nominasjonene laget en liste over allerede godt etablerte ledere, som juryen kun omtaler. Dette er Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Anette Mellbye (Schibsted), Anne Marit Panengstuen (Siemens), Anne Sofie Risåsen (IBM), Berit Kjøll (Huawei), Berit Svendsen (Telenor), Grethe Viksaas (Basefarm), Hege Skryseth (Kongsberg Digital), Hilde Tonne (Digital Norway), Kimberly Lein-Mathisen (Microsoft), Tonje Sandberg (Accenture) og Toril Nag (Lyse).

– Dette er imponerende ledere og rollemodeller som inspirerer både kvinner og menn som vurderer å velge teknologi, sier Haugli.

LISTEN OVER NORGES FREMSTE IT-KVINNER

Kåringen av Norges 50 fremste kvinner i IT er delt inn i kategoriene gründere, ledere og fagpersoner. Personene er ordnet alfabetisk i hver kategori.

GRÜNDERE

 • Anita Schjøll Brede, IrisAI
 • Karen Dolva, No Isolation
 • Agnes Dyvik, VIO
 • Siri Engesæth, Factlines
 • Nuria Espallargas, Seram Coatings
 • Jeanette Dyhre Kvisvik, Villoid
 • Runa Sandvik, Tor Project
 • Christine Spiten, BluEye
 • Beate Størkson, Visceario
 • Ingrid Oline Skeide Ødegaard, Appear.in

LEDERE

 • Laxmi Akkaraju, Evry
 • Birgit Bjørnsen, Telenor
 • Marit Collin, Kantega
 • Liv Fiksdahl, DNB
 • Kjersti Jamne, Telia Norge
 • Lena Lundgreen, Microsoft
 • Anine Ragnif, Capgemini
 • Anne Berit Rørlien, Viken Fiber
 • Trine Strømsnes, Cisco
 • Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace

FAGPERSONER

 • Stine Raste Amundsen, TV2
 • Merete Asak, Cisco
 • Marit Berre, Google
 • Jannicke Birkevold, DNB
 • Liza Collin, Visma Education
 • Marthe Dyrud, Atea
 • Janicke Holst Eckbo, Amnet
 • Kristine Evensen, Accenture
 • Anne Gretland, Compello
 • Henriette Høyer, Bouvet
 • Ida Jaklin Johansen, Kongsberg Spacetec
 • Elisabeth Brevik Karlsen, eSmart Systems
 • Jeanine Lilleng, Telenor Digital
 • Yvonne Meier, IBM
 • Jannicke Mikkelsen, VR-filmregissør
 • Marie Moe, SINTEF
 • Stine B. Neteland, EVRY
 • Anna Olsson, Microsoft
 • Vibeke Reigstad, Skandiabanken
 • Tine Reuterdahl, Telia
 • Hanne Rønneberg, SINTEF Byggforsk
 • Gøril Rønning, Capgemini
 • Lillian Røstad, Sopra Steria
 • Cathrine Holter Saxebøl, Gjensidige
 • Stine Skinnes, Geodata
 • Hege Stokke, IBM
 • Bente Sollid Storehaug, ESV Digital
 • Hildegunn Vada, UNINETT
 • Nina Volstad, DesignIt
 • Anne Worsøe, Bakken & Bæck

JURYEN HAR BESTÅTT AV

 • Administrerende direktør Håkon Haugli (leder)
 • Leder i Oda-Nettverk og direktør for kundeopplevelser i Microsoft, Kristine Hofer Næss
 • Administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge
 • Administrerende direktør Jan Moberg i Teknisk Ukeblad Media
 • Forsker Anne Grethe Solberg ved Arbeidsforskningsinstituttet