En frisk vind med nye nettaviser blåser inn over landet vårt. Men nå må vi begynne å tjene penger

Kristine og Chul

Kommentaren ble først publisert på Medier24.com.

De siste årene har det dukket opp mange nye norske nettaviser og digitale kanaler.

Selv konsumerer jeg jevnlig innhold fra nykommere som Sarpsborg24 (jeg hadde min oppvekst i Sarpsborg), Shifter, Filter, Pengenytt, Medier24, Mediapuls og Sosialt sett. De to sistnevnte er podcaster.

Jeg er også selv med på å bygge opp enerWE.no – en digital kanal for olje- og energibransjen.

Erfaringen så langt har gitt mersmak, og vi etablerer nå flere digitale kanaler i bransjevertikaler. Vekst.media – Bygg, anlegg- og eiendomsbransjen digitale kanal ble lansert på tampen av fjoråret.

Slik er inntektsmodellene

Entreprenørene som løfter frem de nye nettavisene og digitale kanalene satser på ulike inntektsmodeller.

Noen baserer seg på stillingsannonser, mens andre henter inntekter fra selvpublisering og innholdsmarkedsføring.

Noen henter inntekter fra folkefinansiering, mens andre baserer seg på foredrag og byråvirksomhet. Noen henter inntekter fra konferanser, mens andre får støtte fra stiftelser som Fritt Ord.

Det er forøvrig interessant å se at fellestrekket for de nye nettaviser er at kun et fåtall baserer seg på betalingsmurer eller tradisjonelle bannerannonser.

Men nå må vi begynne å tjene penger

Noen nettavisentreprenører har hentet inn eksterne investorer som har tro på disrupsjon i mediebransjen, men andre lever på oppsparte midler eller sluttpakker fra de etablerte mediehusene.

En stor andel av de nye nettavisene og digitale kanalene har foreløpig negativ cashflow.

I 2017 må de nye nettavisene og digitale kanalene begynne å tjene penger.

Ellers frykter jeg at det kan bli kroken på døren.

Jeg er dessverre overbevist om flere av landets nye nettaviser vil forsvinne i løpet av året.

Det er begrenset hvor lenge entreprenørene kan leve på gammel moro.

Samtidig tror jeg vi vil se flere konsolideringer og oppkjøp av nye nettaviser og digitale kanaler.

Hvorvidt det er de gamle etablerte mediehusene eller de nye nettavisene og digitale kanalene som legger inn høyeste bud gjenstår å se.

Vi frykter de små mer enn de store

Schibsted eier en nettavis som dekker oljebransjen. Denne nettavisen vurderer vi ikke som en farlig konkurrent til enerWE.

De er dyktige, men fordi de er eiet av et stort og tungt konsern er også deres satsning forutsigbar.

Men da to dyktige journalister forlot denne nettavisen for så å kjøpe opp og blåse liv i mediemyggen Petro.no, fikk vi i enerWE plutselig en konkurrent som vi tar langt mer på alvor.

Det at vi ser de små disruptive miljøene som større trusler enn de store etablerte sier noe om tiden vi lever i.

2017 blir tipping point

Mange vil dø

Men jeg er overbevist om at den gruppen nye nettaviser og digitale kanaler som overlever 2017 vil kunne skyte høy fart.

Vi i enerWE skal skalere opp i bransjevertikaler ved hjelp av datastøttet journalistikk.

Foreløpig bruker vår ansvarlige redaktør ett dagsverk i uken på å bygge opp rammeverktøy for dette.

På sikt vil vi bruke enda mer tid på digitalisering.

Vi skaper arbeidsplasser i mediebransjen

Ytringsfrihet og uavhengige medier ikke bare hjørnesteinen i demokratiet, men også avgjørende for realiseringen av andre fundamentale menneskerettigheter, som forsamlingsfrihet og tros- og livssynsfrihet.

I så måte er det gledelig å se at flere tør satse på nye uavhengige medier i en tid der norsk og internasjonal mediebransje står under hardt press.

For min egen del er det å skape arbeidsplasser i mediebransjen også en seier – siden jeg tidligere har søkt jobb i Aftenposten og VG uten å få muligheten til engang å komme på jobbintervju.

For å få jobb i mediebransjen var jeg nødt til å starte en egen digital kanal. Skal man lykkes i mediebransjen kan man ikke stå med lua i hånda.

Kommentaren ble først publisert på Medier24.com.

Om Chul Christian Aamodt

chulChul Christian Aamodt er utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk ved NTNU. 

Han begynte i Mintra Trainingportal i 2001. I 2006 gikk han inn i ledelsen i selskapet med ansvar for salg, markedsføring, strategi og forretningsutvikling. Han hadde en nøkkelrolle i forbindelse med internasjonaliseringen av selskapet, og han deltok i prosessen med å klargjøre selskapet for salg. Mintra Trainingportal ble kjøpt opp av PE-fondet Riverside i 2014.

I 2014 startet Aamodt enerWE.no – Energibransjens digitale kanal. Her jobber han som administrerende direktør.

Gjennom investeringsselskapet SCREENSAILOR AS har Aamodt investeringer i DNB Norge, Indeks, DNB Global Marked Indeks, Inspera, Tactic Real-time Marketing, Cloudnames, Medier 24, Filter Media og enerWE. Aamodt sitter også i flere styrer.