Gründer-Norge i medvind

boat-1867124_1920

Kommentaren ble først publisert i Dagens Næringsliv.

Nærings- og fiskeridepartementet skrev nylig på sin Facebook-side at Norge i 2015 eksporterte for mer enn 1.162 milliarder kroner. Sjømat utgjorde 6 prosent. Petroleum utgjorde 38 prosent. Med sine 38 prosent er oljebransjen fortsatt lokomotivet. Vi kan ikke over natten erstatte oljebransjen. Samtidig så trenger vi flere ben å stå på. Derfor trenger vi gründere som tør satse.

Norske medier har de siste årene rettet stor oppmerksomhet mot gründere og oppstartsklynger. Denne oppmerksomheten har stor verdi for norsk næringsliv.

  • For det første så bidrar oppmerksomhet fra mediene til at flere gründerspirer tør satse. Jeg er overbevist at mange skapgründere kom ut da de leste om Mathias Mikkelsen som solgte leiligheten sin i Oslo fordi han ønsket satse på oppstartsselskapet Timely, eller da de leste om Magnus Jepson fra Stavanger som solgte WooThemes til amerikanske Automattic for mer enn 200 millioner.
  • For det andre så gir positiv oppmerksomhet fra mediene motivasjon og anerkjennelse for dem som jobber knallhardt natt og dag for å skape noe. Mange gründere lever i sin egen lille verden, og positiv medieomtale kan bidra til at gründere ikke gir opp, men holder ut også når det er vanskelig å se lyset i tunnelen.
  • For det tredje så bidrar oppmerksomhet fra mediene til at private investorer retter blikket mot startupmiljøene. Mange private investorer har plassert sine formuer i eiendom. Her kan det frigjøres mye kapital som kan benyttes til nyskapning, innovasjon og nye arbeidsplasser.

Den 31. desember 2013 forlot jeg en godt betalt jobb i oljebransjen til fordel for gründertilværelsen. Med oppstartsselskapet enerWE lanserte vi en nettavis for olje- og energibransjen. Jeg hadde lenge båret på drømmen om å starte et mediehus, og jeg ble ekstra motivert av å lese om alle de som før meg hadde turt å satse på sine drømmer.

Gjennom 2014 levde jeg på lønnen til min kone og på oppsparte midler. Underveis så fikk vi relativt god oppmerksomhet fra andre aviser, podkaster og sosiale medier. Oppmerksomheten bidro til at vi har holdt ut også de dagene det så mørkt ut.

I konkurransen mot de etablerte mediehusene innså vi etterhvert at vi hadde behov for frisk kapital for å lykkes. Vi henvendte oss til private investorer. Jeg er overbevist om at medienes positive oppmerksomhet på vårt lille oppstartsselskap bidro til at vi klarte å fulltegne en emisjon der vi hentet inn tre millioner. Etter emisjonen har vi lansert nettaviser for flere bransjer, og i skrivende stund jobber vi med rekruttering. Vi skaper arbeidsplasser.

Da vi startet enerWE var jeg altså gründer. Underveis har jeg også blitt investor. Selskapet jeg tidligere var med å løfte frem før vi startet enerWE ble kjøpt opp av et internasjonalt PE-fond. Det gjorde at jeg ved årsskiftet 2014/2015 gikk fra å snu på kronen til å bekymre meg for formuesskatten.

Jeg investerer litt i eiendom. Men jeg motiveres av å lese om alle de som har den samme lidenskapen som meg selv når det gjelder det å skape noe. Derfor investerer jeg også i norske startups.

Kun 1 av 10 gründere lykkes godt og skaper verdier for seg selv og samfunnet rundt. Sannsynligheten for å mislykkes er stor. Jeg har listet opp tre gode grunner til at mediene bør fortsette å skrive om norske gründere. Vi må heie på gründerne, for det er også en sannsynlighet for at gründerne lykkes. Meltwater er et eksempel på et selskap som har lykkes. Meltwater har utspring fra Norge, og har i ifølge Wikipedia mer enn 1.200 ansatte og mer enn 23.000 kunder fordelt på over 50 kontorer i hele verden.

Kommentaren ble først publisert i Dagens Næringsliv.

Om Chul Christian Aamodt

chulChul Christian Aamodt er utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk ved NTNU.

Han begynte i Mintra Trainingportal i 2001. I 2006 gikk han inn i ledelsen i selskapet med ansvar for salg, markedsføring, strategi og forretningsutvikling. Han hadde en nøkkelrolle i forbindelse med internasjonaliseringen av selskapet, og han deltok i prosessen med å klargjøre selskapet for salg. Mintra Trainingportal ble kjøpt opp av PE-fondet Riverside i 2014.

I 2014 startet Aamodt enerWE.no – Energibransjens digitale kanal. Her jobber han som administrerende direktør.

Gjennom investeringsselskapet SCREENSAILOR AS har Aamodt investeringer i DNB Norge, Indeks, DNB Global Marked Indeks, Inspera, Tactic Real-time Marketing, Cloudnames, Medier 24, Filter Media og enerWE. Aamodt sitter også i flere styrer.