Derfor bør alle gründere opprette et holdingselskap

write-593333_1920

Artikkelen ble først publisert på DNB FEED.

Gründere som ikke etablerer et holdingselskap kan gå glipp av store muligheter. I denne artikkelen ønsker jeg å dele noen av mine råd med andre gründere.

Det tok syv år før jeg forstod hvorfor

Jeg begynte i et lite IT-firma i 2001. Etter seks måneders prøvetid fikk jeg tilbud om å kjøpe meg inn i selskapet. Jeg lånte 10.000,- av mine foreldre og kjøpte mine første aksjer. Jeg drømte ikke om å bli rik. Jeg kjøpte aksjer kun for å vise mine kolleger at jeg hadde tro på selskapet.

Underveis så kjøpte jeg mer og mer aksjer. Aksjene ble kjøpt privat. Det tok syv år før jeg forstod at det var dumt å kjøpe aksjer privat, og ikke gjennom et holdingselskap.

Mennesker rundt meg gav meg et godt råd

Jeg gikk inn i ledelsen i IT-selskapet i 2006, og etterhvert forstod jeg at det vi holdt på med kunne bli virkelig stort. Vi ble lagt merke til.

Mennesker rundt meg begynte å spørre om hvorfor jeg ikke hadde etablert et holdingselskap. De spurte meg om hva jeg skulle gjøre dersom min aksjepost plutselig skulle bli så mye verdt at jeg kunne reinvestere deler av en eventuell gevinst. Den tanken hadde aldri slått meg.

Jeg etablerte et holdingselskap

I 2008 etablerte jeg SCREENSAILOR AS som et holdingselskap. Fra den dagen sluttet jeg å kjøpe aksjer privat. Alle aksjekjøp ble nå foretatt gjennom holdingselskapet.

De første årene var holdingselskapet en ren utgiftspost. Jeg måtte betale regnskapsfører og revisor.

Etterhvert begynte jeg å få aksjeutbytte, og holdingselskapet gikk i pluss. I 2014 ble hele aksjeposten min kjøpt av et internasjonalt investeringsselskap (PE-fond).

Derfor bør alle gründere etablere et holdingselskap

Dersom du som gründer gjør det såpass godt at du etter hvert kan ta aksjeutbytte, eller dersom noen kjøper opp selskapet ditt, så mener jeg at du har mye å hente på å få gevinsten inn i et holdingselskap. Du betaler nemlig ikke skatt av denne gevinsten før du tar ut pengene til privat forbruk.

Mitt råd til gründere er altså å etablere et eget holdingsselskap.

Hvorfor skal pengene stå i et holdingselskap?

De siste to årene har jeg fått utbytte og gevinst på aksjer for til sammen 20 millioner kroner før skatt. Det er mer penger enn hva familien min trenger til eget forbruk.

For min del så eide jeg noen aksjer privat, og noen aksjer gjennom investeringsselskapet mitt.

  • Dersom alle aksjene hadde stått i investeringselskapet mitt, så ville skatten på 28,75 % først blitt gjeldende den dagen jeg hadde tatt utbytte privat.
  • Dersom alle aksjene hadde stått på meg privat, ville jeg måttet skatte NOK 5.750.000,- uansett om jeg skulle bruke pengene privat eller om jeg skulle reinvestere disse i nye eventyr.

Mange gründere som lykkes med sine selskaper ønsker å reinvestere deler av gevinsten i nye eventyr. Det gjelder også meg.

  • Jeg har brukt omkring to millioner kroner for å løfte frem enerWE – Energibransjens digitale kanal.
  • Jeg har en investeringsplan der jeg skal plassere fem millioner i et valutasikret indeksfond hos DNB.
  • Jeg har investert i eiendom.
  • Jeg bruker noen kroner på å hjelpe nye startups.

Jeg bruker altså deler av gevinsten til å skape nye arbeidsplasser og forhåpentligvis vil jeg kunne hente ut en gevinst på sikt.

Dersom jeg hadde hatt alle aksjene mine i et holdingselskap ville jeg hatt 5.750.000,- (28,75 % av 20 millioner) mer å bruke på nye investeringer sammenliknet med dersom jeg hadde hatt alle aksjene mine privat.

Den dagen jeg ønsker å bruke penger privat, så skal jeg skatte 28,75 %. Den skatten betaler jeg med glede.

Av og til blir ting bedre enn planlagt

enerWE har ikke noen umiddelbar plan om å bli kjøpt opp, men det hadde vi heller ikke i mitt forrige selskap den gang da jeg kjøpte min første aksjepost. Av og til blir ting ikke helt som du planlegger. Av og til blir ting mye bedre. Derfor mener jeg at du som gründer bør etablere et holdingselskap i tillegg til startupselskapet.