Skattefradrag ved investering i gründerbedrifter/oppstartsbedrifter – skatteinsentivordningen

Fra 1. juli 2017 kan personlige skattytere få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 500 000 årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskap.

Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst kroner 30 000 for å gi rett til fradrag.

Et selskap kan årlig motta maksimalt kroner 1,5 mill. i innskudd som gir rett til fradrag. Siden du som investerer kan få fradrag (fradraget er på 24 prosent av investeringen, for 2017) i din alminnelige inntekt med inntil kroner 500 000 per år, vil den totale skattebelastningen kunne reduseres med inntil kroner 120 000.

Les mer her.