Gründer-Norge i medvind

Gründer-Norge i medvind

Kommentaren ble først publisert i Dagens Næringsliv. Nærings- og fiskeridepartementet skrev nylig på sin Facebook-side at Norge i 2015 eksporterte for mer enn 1.162 milliarder kroner. Sjømat utgjorde 6 prosent. Petroleum utgjorde 38 prosent. Med sine 38 prosent er oljebransjen fortsatt…